Iva a Miloslav Bauerovi
Tel.: +420 602 186 740  Cesta naděje - facebook
 
 

Yuen metoda - individuální metoda

 
     
 

Yuen metoda

Yuen metoda je energetická technika-syntézou západních a východních terapií. Prolínají se v ní prvky anatomie, strukturální analýzy, energetických technik, kvantové fyziky a nutriční terapie.
Lidská bytost má několik úrovní vědomí a energetických těl. Yuen metoda pracuje na zharmonizování daných úrovní a odstraňuje nežádoucí bloky. Pokud se bloky odstraní, obnoví se tok energie v těle. Díky tomu dochází ke zlepšení psychické a fyzické kondice. Yuen metoda umožňuje uvolnit fyzické příčiny, stejně jako emocionální potíže, strachy, fobie, upravuje mezilidské vztahy...
Metoda umožňuje pracovat ve vrstvách, které nám brání projevit náš nejvyšší potenciál k cestě ke zdraví, prosperity a integrity.
Yuen terapie a energetický potenciál
Náš energetický systém je velmi komplexní a holistický celek, který se neustále mění. Na rozdíl od fyzického těla, které je hmotné, jsou ostatní těla energetická. Rozeznáváme éterická, emoční, mentální, karmická a spirituální těla.
Fyzické tělo není třeba představovat. Za zmínku zde stojí, že fyzické tělo je energeticky nejhustší. Běžné potíže na úrovni fyzického těla: fyzické úrazy, onemocnění virového a bakteriálního původu, nesprávná a nevyvážená strava, toxicita v životním prostředí, hormonální nerovnováha, úrazy, operace a mnoho dalších.
Éterické tělo je energetické tělo, které nás energeticky ohraničuje. Pro jednoduchost si ho lze představit jako bublinu. Běžné potíže na úrovni éterického těla: pokud je éterické tělo příliš tvrdé a ztuhlé, budeme mít potíže navázat vztah nebo kontakt s okolím. Tato situace může být například výsledkem toho, že naše osobní hranice nebyly v minulosti respektovány a tak jsme se museli „obrnit“, abychom měli pocit bezpečí.
 Emoční tělo: jak už nám název napovídá, je energetické tělo, přes které vnímáme a zpracováváme naše emoce: závist, zlost, bolest, pohrdání, radost, veselost, lehkost a další.. Cítíme se pohlceni svou emoční reakcí a nevíme, jak z ní ven.

Mentální tělo je zodpovědné za myšlenky, myšlenkové pochody, rychlost myšlení, čistotu myšlení, mentální postoje a názory, tvořivost a způsob, jak se projevuje inteligence. Mentální a emoční těla jsou provázaná.
Běžné potíže na úrovni mentálního těla: mentální tělo může být unavené nebo vyčerpané ze stresu, kterému je každodenně vystavováno v dnešním rychlém světě – studenti, lékaři, řidiči, manažeři, rodiče, obchodníci... V extrémních případech pak dochází k \'vyhoření.\'
Karmické tělo je opředeno mnoha mýty. Karmické tělo je umístěno v naší páteři, ukotvené v prvním obratli a prostupuje páteří nahoru až k mozku. Karmické tělo má formu velmi tvrdých a hustých energetických vláken, která v sobě mají zakódované informace z našich minulých životů. Běžné potíže na úrovni karmického těla: karmické uzly jsou zdrojem nejčastějšího lidského strádání, protože jsou centrem hlubokých traumat na úrovni inkarnované osobnosti. Během života karmické tělo sílí a houstne, proto starší lidé mají tvrdší, méně ohebnou energetickou páteř, než měli za mlada.
Spirituální tělo je propojení k vyšší moci, k Bohu, k vyššímu Já, k nadpřirozené moci, k vyšší pravdě.
Běžné potíže na úrovni spirituálního těla: mohou se zde projevovat různá traumata spojená s vírou. Ve spirituálním těle se můžou také projevit hluboké jizvy způsobené např. pocitem viny. Zdravé spirituální tělo nám umožňuje jasné napojení na vlastní Já, na naši osobní základní esenci, dává nám pocit osobních kvalit a umožňuje nám zdravě tvořit ve fyzickém světě.
Se všemi těmito úrovněmi Yuen metoda pracuje, tak zvanými opravami.

Kurzy a semináře http://www.cestanadeje.cz/kurz-vstup.html

https://www.youtube.com/watch?v=l5XHU4yW6bk

 
     
     
  Cesta naděje - facebook

 
     
  Na všech úrovních Yuen metoda pracuje, tak zvanými opravami  
 
Na všech úrovních Yuen metoda pracuje, tak zvanými opravami
 
     
Copyright © 2016 Cesta naděje - Pomáháme Vám měnit životy - MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION (AS)
 

Nabídka kurzů a seminářů

 

Metody s nimiž pracujeme

 

Články

 

Kontakty

O nás

Fotogalerie

Webináře

Úvodní stránka

 
         
linka seda