Iva a Miloslav Bauerovi
Tel.: +420 602 186 740  Cesta naděje - facebook
 
 

Yuen method nová možnost v kvantovém poli

 
     
 

V západním světě se obvykle bolest léčí léky, na východě je příznakem hlubšího uvědomění.
Základy Yuen method pochází ze starobylého Shaolin kláštera. Doktor Yuen je 30 generací, který studoval starověké čínské energetické metody a bojová umění. Propojením západních a východních znalostí vytvořil snadno aplikovatelnou metodu, účinnou na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Yuen method je energetická technika, forma čínské medicíny v kombinaci se západními znalostmi, včetně anatomie, fyziologie a kvantové fyziky. Dr. Yuen vyvíjí tuto metodu po celý svůj život. Úspěšně vyléčil více jak 400 000 lidí. Byl mu udělen titul velmistra Kung Fu, a je žijící legendou bojových umění na světě. Některé známé osobnosti s ním konzultovali své potíže jen namátkou: R. DeNiro, S. Seagal, D. Millman, L. Hay
Náš životní přístup je chápán logicky. Často vnímáme věci, které můžeme změřit, zvážit a vysvětlit lineárním způsobem, to považujeme za důležité. Yuen method se nehodí do způsobu, který učí naše kultura. Metoda je založena na intuici a stále se měnící zkušenosti daného jedince.
Terapeut vždy pracuje s pocity vyjadřující slabý/silný – ano/ne. V úvodu konzultace s klientem, hledá klíčová slova, ukazující směr - tak zvaný záměr práce. Korekce, kterými se eliminují energetické nedostatky, jsou založeny na kvantové fyzice.
Schopnost léčit sebe je v každém z nás. V důsledku nejrůznějších přesvědčení a očekávání jsme tuto přirozenou zkušenost potlačili. Dr.Yuen nabízí jednoduchý a efektivní způsob opětovného spojení s tímto talentem, otevírá zcela nový svět neomezených možností.  
Každý člověk je unikátní, moudrá bytost s mnoha odlišnostmi. Všichni máme své vlastní myšlenky, strachy, fobie, milujeme a nenávidíme.  Největším úskalím pro každého z nás je disharmonie mezi vědomou a podvědomou myslí, kterou často ani nevnímáme. Myslíme si kolikrát, že opravdu víme, co chceme, ale naše podvědomí nás v danou chvíli nemusí podporovat. Metoda Yuen umožňuje opravu a sladění těchto vrstev, tím umožní projevit náš nejvyšší potenciál ve všech oblastech života.
Cílem terapie je okamžitý výsledek ve všech formách – fyzické, duševní, duchovní. Yuen method lze použít pro všechny životní výzvy. Rychlost, jednoduchost a efekt terapie je velmi často obdivuhodný.


Fyzická kondice
Na fyzických úrovních je v mnoha případech okamžitý efekt.  U klienta se zlepší síla, vytrvalost, pružnost. Dokáže odhalit svalové slabosti, posiluje nervová vlákna. Jsou známi poúrazové situace, které bez zásahu operace se během několika minut vyřešily.


Partnerské vztahy
Mnoho lidí má potíže v partnerství. Tento stav nemusí být jen ve vědomé mysli. Je důležité odhalit negativní náboj, který dysfunkci vztahu doprovázel a eliminovat jej.


Kariéra
Dalším důležitým bodem je kariéra. Zdrojem příčiny mohou být lidé, kteří se podíleli na našem vzdělání, pracovní prostředí, typ práce. Při terapii je možné identifikovat mnoho dalších zdrojů, které nás v kariéře ovlivňují a opravit je.


Nadváha
Nadváha je nemoc civilizovaného světa. Pro hubnutí se většinou soustředíme na potraviny a pohyb. Ve skutečnosti dieta a fyzické cvičení nám mohou způsobit nadváhu. Poruchami metabolismu dochází ke zpomalení trávení a vylučování. Je tedy nutno zkoordinovat přísun a výdej a doladit celý trávící a vylučovací systém.


Jaké jsou nečastější dotazy?
Může se Yuen method kombinovat s jinými metodami?
Určitě, vzhledem tomu, že práce probíhá na kvantové úrovni, bezpečně doplňuje jiné metody, ať už je to klasická medicína, psychoterapie, fyzioterapie, homeopatie, ostatní alternativní terapie, nebo i jiné druhy práce s energií.


Po kolika terapiích je výsledek?
Každá situace má svá specifika, někdy stačí pět minut. Jindy je třeba i více sezení, kdy se odhalují vrstvy daných potíží.


Co když je klient skeptický a nevěří?
Vzhledem k tomu, že Yuen method pracuje na kvantové energetické úrovni, terapeut jednoduše „čte“ informace přes svaly těla. I když klient nevěří, že technika funguje, záměr k pozitivní změně nás automaticky vede k energetickým opravám.


Není to placebo efekt?
Ne, potvrzením toho jsou uzdravená zvířata, se kterými se dá rovněž pracovat.


Je bezpečná pro všechny věkové skupiny?
Ano, je bezpečná bez ohledu na věk či fyzickou kondici.


A co sdělit na závěr?
Těžko se hledají slova k popisu  Yuen method.  Když člověk  Yuen method neviděl na vlastní oči a nevyzkoušel na vlastní kůži, může si po přečtení těchto pár informací něco představit, ale nikde není jistota, že jeho představa je správná.
Informace které se k nám na začátku roku 2012, nás intuitivně velice oslovili. Po přečtení popisu techniky a zhlédnutí videí na internetu jsme se domnívali, o co se asi jedná, ale skutečnost předčila naše očekávání. Na kurzu jsme si uvědomovali možnosti, kterou YUEN METHOD disponuje.
Úplným závěrem přejeme čtenářům pohodový a skvělý život s Yuen Method.

Kurzy a semináře http://www.cestanadeje.cz/kurz-vstup.html

https://www.youtube.com/watch?v=l5XHU4yW6bk

 
     
     
  Cesta naděje - facebook

 
     
  Yuen method je kombinací západních a východních technik  
 
Yuen method je kombinací západních a východních technik
 
     
   
 
 
     
Copyright © 2016 Cesta naděje - Pomáháme Vám měnit životy - MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION (AS)
 

Nabídka kurzů a seminářů

 

Metody s nimiž pracujeme

 

Články

 

Kontakty

O nás

Fotogalerie

Webináře

Úvodní stránka

 
         
linka seda