Iva a Miloslav Bauerovi
Tel.: +420 602 186 740  Cesta naděje - facebook
 
 

Evoluce duše podle SRT Spiritual Response Therapy

 
     
 

Transformace probíhá na mnoha úrovních od půdy k rostlinám, mořským tvorům, živočichům a nakonec i lidem. Přesto my, jako lidé jsme se nevyvinuly z opic,  jak předpokládal Darwin. Změna od nižších forem k člověku není totiž postupná. Proto také vědci nikdy nenajdou chybějící článek mezi opicí a člověkem. Každá úroveň stvoření má své archetypální znaky. Tyto archetypy určují povahu každého života. Například, každý druh kamene má své archetypální znaky. Zrnko písku je malý kamínek, který si uchovává archetypální charakteristiku. Když je písek dále rozmělňován, jeho archetypalní znaky se pozmění ve formu půdy. Půda má v sobě živiny potřebné pro rostliny. Když rostliny zahynou, jsou živinami pro další rostliny. Rostliny jsou potravou pro vyšší formy života v moři i na zemi. V knize Tajemný život rostlin je doloženo, že rostliny reagují na negativní, či pozitivní energie lidí okolo nich a na prostředí, ve kterém jsou. Závěr je, že rostliny mají vědomí a vnímají své okolí.

      Životní síla rostliny se může vyvinout a stát se duší neboli životní sílou nějakého mořského tvora. Na úrovni mořských tvorů existuje nekonečně úrovní možného postupu duše, které umožňují individuální životní síle přejít na další stupeň vývoje. Všechny formy životní síly-duše, mají společné tři věci. Je to: život,  substance a inteligence. Tyto tři složky nejsou přítomny ve stejné míře u každé fyzické entity.  Například životní síla kamene není tak rozpínavá, ani nemá stejný potenciál jako životní síla rostlin a tak dále.

      V kameni a ve vyšších formách hmoty na cestě k evoluci se životní síla stává složitější a je formována z kombinací rozmanitých základních prvků. Každý z těchto prvků obsahuje svůj vlastní život, substanci a inteligenci a je částí celého života nějaké vyšší formy. Tyto charakteristiky se nazývají archetypy. Člověk má navíc ještě jeden faktor , který jej činí jedinečným. Tento faktor je duch. My jsme tady duchovní bytosti ve fyzickém těle. Faktor ducha dává rozšířený potenciál, který nám umožňuje přemýšlet a být schopni emocí. Živočichové nemají emoce, mají pouze instinktivní reakce.( agrese, podřízenost?)Některé reakce se mohli naučit ve vztahu s lidmi. Jak se životní síla živočichů vyvíjí skrze různé formy těla, může si vyvinout základní schopnost přemýšlet.

      Když životní síla nebo duše dokončí vývoj na určité úrovni a je připravena postoupit na další stupeň.. Řekněme, že rostlina dokončila svůj vývoj vědomí a je připravena k pozvednutí své životní síly na úroveň ptáků. Existují stovky tisíců úrovní ptačí životní síly.  Nová ptačí životní síla jimi bude procházet , pokud nebude připravena k postupu k dalším formám.Životní síla rostliny nemusí být nutně pozvednuta na nejnižší stupeň ptačí životní síly, může se dostat na jakýkoli stupeň ptáků, záleží, co se naučila jako rostlinná životní síla. Orel s dostatečně vysokým vědomím může jít na úroveň člověka. V případě životní síly mořského tvora, existuje stvoření, které může jít na úroveň člověka, to je delfín. Na pevnině je jedno zvíře, které může jít přímou cestou k člověku, to je kráva. Opět záleží na výšce vědomí jedince.

     Jak je vidět ve vývojovém procesu je mnoho skoků. Jsou tam také postupné transformace mezi druhy a z nižších druhů k vyšším. Přesto evoluce není nahodilá.
Kurzy a semináře http://www.cestanadeje.cz/kurz-vstup.html

 
     
     
  Cesta naděje - facebook

 
     
  Vývoj  
 
Vývoj
 
     
Copyright © 2016 Cesta naděje - Pomáháme Vám měnit životy - MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION (AS)
 

Nabídka kurzů a seminářů

 

Metody s nimiž pracujeme

 

Články

 

Kontakty

O nás

Fotogalerie

Webináře

Úvodní stránka

 
         
linka seda