Iva a Miloslav Bauerovi
Tel.: +420 602 186 740  Cesta naděje - facebook
 
 

Energetická a jemnohmotná těla

 
     
 

Jsme duchovní bytosti působící skrze fyzické tělo, mající emoční zkušenosti. Jsme uzly energie, jsme bytosti duchovní a hmotné energie spojené tělesným pláštěm. Einsteinova rovnice dokazuje, že vše, co se jeví pevné a fyzické je ve skutečnosti jen energie. Vše včetně našich těl je tvořeno pohybujícími se molekulami a atomy . Vědci měřili tělesnou frekvenci při různých emočních stavech. D. Hawkins provedl třicetiletou studii, která dokázala,že lidské tělo se stává silnější nebo slabší v závislosti na mentálním a emocionálním stavu. Jeho stupnice od 1 do 1 000 zobrazila lidské vědomí.  Jakýkoli stav, který způsobil, že tělo vibrovalo frekvencí pod 200 (20 000 cyklů za sekundu), oslaboval tělo. V seznamu oslabujících emocí má hanba, stud nejnižší vibrace- oslabí nás nejvíce. Další je vina, poté na stupnici o něco výše, ale přesto oslabující je apatie, smutek, obava, úzkost, touha,a nakonec hněv a nenávist.  Na frekvenci 250 je neutrální bod- důvěra, která začíná měnit energii, aby vás posílila.

      Nejvyšší frekvenční test, který provedl, byl Matce Tereze u 700 až 1 000 označil za oblast osvícení. Na 600 stupnice byl mír a blaženost, níže radost a klid. Odtud níže láska a úcta, pak porozumění, odpuštění a optimismus. Těsně nad úrovní 250 důvěra.

      C. Miss na svém semináři Energie léčení sděluje, jak dokáže vidět negativní emoce způsobující doslova díry v našem energetickém poli (které se mohou projevit jako nemoc). Srdce člověka vidí jako v kleci , pokud se cítí rozzlobený a není schopen odpustit, ale srdce se stane opět vibrující a otevřené , jakmile se člověk oprostí od zlosti a odporu.

      Když jsou nejvyšší a nejrychlejší frekvence přivedeny do situací s nižšími a pomalejšími frekvencemi, negativum je anulováno a zmizí. Když své vědomí pozvedneme do vyšších duchovních stavů, začneme rozpouštět problémy  vytvořené dřívějšími emocemi nižší frekvence. Až budete chtít být příště vyléčeni nebo šťastni, představte si a přesuňte se do takového mentálního a emočního stavu o kterém  si myslíte, že je nejlepší.

      M. Planck, nositel Nobelovy ceny a otec kvantové teorie říká: ,,Veškerá hmota pochází a existuje jen na základě síly?Za touto silou musíme předpokládat vědomé a inteligentní Mysli. Tato Mysl je matricí vší hmoty.' Každému se nám dostalo daru Duchovního života, Substance (pohyb energie a potenciál) A Inteligence ( individuální moudrost a volba).

     Abychom moudře řídili naši duchovní energii a fyzické prožívání, používáme naši výkonnou volbu mysli.  Ke sledování a udržování naší energie na duchovnějších a vyšších úrovních energie.  Naše emoce mohou být barometrem, který nám řekne, jakou úroveň prožívání vytváříme nebo kde stojíme. Pokud máme nějaké negativní emocionální zkušenosti, můžeme použít svoji mysl, abychom si zvolili směr k vyšším zážitkům pozitivní energie.
Kurzy a semináře http://www.cestanadeje.cz/kurz-vstup.html

 
     
     
  Cesta naděje - facebook

 
     
  Jsme duchovní bytosti působící skrze fyzické tělo  
 
Jsme duchovní bytosti působící skrze fyzické tělo
 
     
Copyright © 2016 Cesta naděje - Pomáháme Vám měnit životy - MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION (AS)
 

Nabídka kurzů a seminářů

 

Metody s nimiž pracujeme

 

Články

 

Kontakty

O nás

Fotogalerie

Webináře

Úvodní stránka

 
         
linka seda